Palvelut

TALOUSHALLINTOPALVELUT

- Kirjanpito, tilinpäätökset ja veroilmoitukset
- Ostolaskujen kierrätys
- Osto- ja myyntireskontrat
- Maksuliikenteen hoito
- Laskutus
- Palkanlaskentapalvelut

KONSULTOINTIPALVELUT

- Yritysten perustamiset ja yhtiömuodon muutokset
- Verosuunnittelu asiakkaan ja tilintarkastajan kanssa
- Aloittavan yrittäjän opastaminen ja ohjeistus

MUUT PALVELUT

- Taloushallintohenkilöstön sijaisuudet (kirjanpitäjä, laskuttaja, reskontranhoitaja)
- Perintäpalvelut
- Tilintarkastus, ulkoistettu (HTM, KHT)